קבצים סרוקים של אישור מכון התקנים לאחר בדיקת ה- looftlighter .